destek@sayedraterapi.com
destek@sayedraterapi.com

Kvkk Metni

I. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ:

SAYEDRA BİLİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ (ÜSTÜ), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında veri sorumlusu sıfatına sahiptir. ÜST olarak kişisel verilerinizin korunması bizim için önemlidir. Bu çerçevede, Kanun ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ) kapsamında hazırladığımız işbu Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni (Aydınlatma Metni), kullanıcılarımızın ve web sitemizi kullanan üçüncü kişilerin dikkatine sunulmaktadır.

ÜST, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için, mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirler alınmaktadır.

II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMİ:

Kişisel verileriniz, web sitemiz, sosyal medya platformları ve çerezler aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

ÜST, hizmetlerini sunmak ve içeriğin bireysel ihtiyaç ve ilgilere uyumunu sağlamak için çerez kullanmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

III. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ:

Kimlik Verileriniz: İsim, soyisim, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, vergi numarası ve vergi dairesi, ülke

İletişim Verileriniz: Cep telefonu numarası, e-posta

Lokasyon Verileriniz: Konum bilgileri

Finans Verileriniz: Kredi kartı kullanım bilgisi, fatura bilgileri

Müşteri İşlem Verileriniz: Satın alınan hizmet bilgisi, ödeme kayıtları, alışveriş geçmişi, ticari elektronik ileti izni, faydalanılan kampanyalar

Pazarlama Verileriniz: Çerez kayıtları, kullanıcıların geçmişte yaptığı işlemler, hedefleme, alışkanlık ve beğenilere ilişkin kayıtlar

Hukuki İşlem Verileriniz: Talep ve şikayet kayıtları, ticari elektronik ileti izni, hukuki işlem dosyası kayıtları, ihtarnameler, adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler

İşlem Güvenliği Verileriniz: IP Adresi, şifre bilgileri, trafik verileri, web sitesi giriş-çıkış bilgileri, kullanıcı adı bilgileri

Risk Yönetimi Verileri: IP adresi, şifre ve kullanıcı adı bilgileri

 

IV. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayanarak işlediğimize ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize sunarız:

Web sitesi üzerinden işlem yapan kullanıcıların bilgilerinin teyit edilmesi:

 • İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi
 • Hukuki Sebepler:
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Bir sözleşmenin kurulmasına veya ifasına ilişkin olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kullanıcılarla hizmetin ifası için iletişim kurulabilmesi:

 • İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem
 • Hukuki Sebepler:
  • Bir sözleşmenin kurulmasına veya ifasına ilişkin olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Mesafeli satış sözleşmeleri ve Tüketici Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri çerçevesinde akdedilen sözleşmelerin koşulları ve güncel durumu ile ilgili iletişime geçilmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi:

 • İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem
 • Hukuki Sebepler:
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Bir sözleşmenin kurulmasına veya ifasına ilişkin olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

V. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFALAR VE AKTARMA AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kanuna uygun olarak aşağıdaki yurt içi ve yurt dışında bulunan alıcılara aktarılabilecektir:

 • Kullanıcılara hizmet verilebilmesi için psikologlara
 • Ödeme işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz ödeme kuruluşları, bankalar ve Bankalararası Kart Merkezi'ne
 • Kullanıcı onayına istinaden ticari elektronik ileti gönderilebilmesi ve bu kapsamda reklam, kampanya ve tanıtım faaliyetlerini yürütebilmemiz amacıyla anlaşmalı olduğumuz iş ortaklarına
 • Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve kullanıcı memnuniyetini sağlayabilmek için pazarlama faaliyetleri kapsamında yurt içi ve yurt dışında bulunan çeşitli ajanslar, reklam şirketleri, pazar araştırması şirketleri ve anket şirketlerine
 • İstatiksel ve teknik hizmetlerin sağlanabilmesi için hizmet sağlayıcı firmalara
 • Faaliyetlerimizi ve iş geliştirme süreçlerimizin yürütülebilmesi için işbirliği yaptığımız yurt içi ve yurt dışında bulunan program ortağı kuruluşlar ve sosyal paylaşım sitelerine
 • Kişisel verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurt içi ve yurt dışında bulunan iş ortaklarına
 • Web sitesi için teknolojik alt yapı, sunucu hizmeti, e-posta hizmeti ve çerez hizmeti alınan yurt içi ve yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcı firmalara
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla denetim şirketleri, avukatlar, yetkili kurum ve kuruluşlara

VI. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kullanıcılar, KVKK'nın "İlgili kişinin haklarını düzenleyen" 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerini destek@sayedraterapi.com adresine iletebilirler.

Taleplerinizi ST'ye iletmeniz durumunda ST talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, ayrıca bir maliyet doğması halinde, ST'nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Ayrıca bizlere kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için destek@sayedraterapi.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

VII. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ'NDE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

ST bu Aydınlatma Metni'ni her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. ST tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni'nin web sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.