destek@sayedraterapi.com
destek@sayedraterapi.com

Sayedra Terapi > Blog > KENDİNE JOHARİ PENCERESİNDEN BAKMAK

KENDİNE JOHARİ PENCERESİNDEN BAKMAK

KENDİNE JOHARİ PENCERESİNDEN BAKMAK

Mevcut kişisel gelişim ihtiyacımızı anlamamızın en önemli basamağını güçlü ve zayıf yönlerimizi fark etmemiz oluşturur. Öz farkındalık olarak adlandırdığımız bu durum kişinin sahip olduğu özelliklerin yine kendisi tarafından ciddi bir şekilde gözden geçirilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Öz farkındalık kendimizi anlamayla ilgilidir. Gerçekte kim olduğumuzu ve işleri niçin bu şekliyle yaptığımızı anlayarak öz farkındalık yaratabiliriz. Bu noktada bazı yardımcı teknikler kendimiz hakkında somut bir veri elde etmemizde bize yardımcı olabilmektedir. Bunlardan birisi Johari Penceresi.

Johari Penceresi öz farkındalık, kişisel gelişim, iletişimin güçlendirilmesi, kişiler arası ilişkiler, grup dinamiği oluşturma, ekip geliştirme ve gruplar arası ilişkiler için kullanılan basit ve yararlı bir araçtır. Amerikalı psikologlar Joseph Luft ve Harry Ingrham tarafından 1950’li yıllarda geliştirilen ve ön adlarının birleştirilmesi ile ‘Johari’ olarak adlandırılan bu yaklaşım özellikle kendi öz farkındalığımızı oluşturmamıza ve bu amaçla diğerlerinin de geribildirimini sağlayabilmemize olanak tanır. 

Johari penceresi statik bir tanım değil, devam eden bir süreçtir. Örneğin, danışanlar veya ekip üyeleri birbirlerini daha iyi tanırlarsa, bireysel bölümler zamanla değişebilir - en iyi durumda, tabii ki, benlik algısı ve diğerlerinin algısı birleşir. Burada benlik algısı kavramına bir dipnot düşmek gerekir. Benlik algısı, bireyin; kendine dışarıdan, sanki bir başka kişi gibi, baktığında bütünsel anlamda gördüğüdür. Bireyin farklı alanlarda kendisi hakkında ne düşündüğü bir araya gelerek genel benlik algısını oluşturur. Johari Penceresinin temelinde de bu yatar. Başkalarının ve bireyin kendisinin bakış açısı ne kadar örtüşürse benlik algımızın o kadar fazla olduğu bu sayede kendimizi daha iyi tanıdığımız düşüncesi ortaya çıkar. 

Johari Pennceresini tanıtmak gerekirse, 4 pencereden oluşmaktadır. Bunlar aşağıda ifade edildiği gibidir:

  1. Açık (Arena) Pencere: Bu alan kişinin hem kendisini hem de başkaları tarafından bilinen duygu, düşünce, davranış ve ihtiyaçlarını kapsar.
  2. Yarı açık (Kör) Pencere: Bireyin kendisi hakkında bilmediği fakat başkalarının bildiği duygu, düşünce davranış ve ihtiyaçları kapsar.
  3. Gizli (Yarı karanlık, saklı) Pencere: Sadece bireyin bildiği başkalarının bilmediği bilgiler bulunur.
  4. Bilinmeyen (Karanlık) Pencere: İlişkilere yansımayan bir bölgedir. Ne birey ne başkaları kişiyi niteleyebilir. Bilinçdışına ait unsurları içerir.

Johari Penceresi grupla psikolojik danışmalarda daha çok tercih edilen bir tekniktir. Zira başkalarının fikirleri de bu pencerenin şekillenmesinde birey kadar önem arz eder. Grup geliştikçe ve olgunlaştıkça açık alan genişlemeye başlar. Açık alanın genişlemesi ise gizli alanın küçülmesi anlamına gelmektedir.

Bireyin gizli alanına nüfuz edebildiğiniz ölçüde, onu daha iyi tanır ve yönlendirirsiniz. Bu bölgenin karanlık kısmı aydınlanmaya başladığında, çok farklı bir insanla karşılaşabilirsiniz. Çoğu zaman beklenmedik davranışlarla karşılaşmanın sebebi budur. Bireyi açık veya yarı açık tarafıyla tanıdığınız için bu davranış beklenmedik gelmektedir.

Mesaj açıktır: Benden içeri girmek ve gizli bölgeme hareket etmek zorundasınız yoksa beni anlamakta bir hayli güçlük yaşayabilirsiniz.

Tarih: 2023-12-15
Yazar: Revza Öğüt