destek@sayedraterapi.com
destek@sayedraterapi.com

Uzman Sözleşmesi

1-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 1. Bu sözleşmede, taraflardan sitenin belirlediği www.sayedraterapi.com isimli internet adresindeki danışanlara destek vermek için başvuru yapan, yeterliliğe sahip danışmanlar olarak, www.sayedraterapi.com sitesinin kullanım hakkını alıcıya sağlayan ‘’SAYEDRA BİLİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ “Site” olarak tanımlanmıştır.
 2. GENEL HÜKÜMLER
 3. İşbu sözleşme Sitenin belirlediği internet adresindeki programın danışmanlar açısından yararlanma koşulları ve kullanım şartlarını belirlemek üzere düzenlenmiştir. Sitede ismi geçerek danışmanlık vermeye başlayan herkes aşağıdaki sözleşmenin mevcut tüm şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.
 4. Danışman mezun olduğu okula ait diplomasını ve transkript belgesini siteye sunmak zorundadır. Bu belgelerin geçerliliği noktasında sorumluluk danışmana aittir.
 5. Site, danışmanlar ile danışanların online ortamlarda bir araya getiren aracı bir platformdur. Bu anlamda danışman kendi serbest işi için site aracılığıyla sağlanan danışanlara ücret karşılığında kendi adına hizmet veren kişi olup site ile danışman arasında İş Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümlerinde geçen işçi işveren ilişkisi olmadığı taraflarca peşinen kabul edilmiştir.
 6. Danışanlar açısından site üyeliği kişiseldir, danışanın bizzat siteye kayıtlı ve hizmet almak isteyen kişi olduğunun kontrolü danışman tarafından yapılmak zorundadır. Danışanın haricinde danışanın üyeliği ile danışmanlık alınmaya çalışılması halinde danışma hemen sonlandırılacak ve durum siteye bildirilecektir.  Aksi durumun varlığı halinde danışman ücret hakkı doğmayacağını peşinen kabul etmiştir.
 7. Siteyi sadece 18 yaşın üstünde olan kullanıcılar kullanabilir. 18 yaşından küçük danışanlar için veli veya vasilerinin görüşme öncesi aktif katılımı ve onayı ile hizmet almaları sağlanmasının sorumluluğu danışmanlardadır.
 8. Site tarafından belirlenmiş kullanım paketlerinin ücreti sadece programın internet üzerinden, internet tarayıcıları ve/veya mobil uygulamalar ile tek kullanıcılık kullanımını kapsamaktadır.
 9. Danışman, danışanın onayı olsa dahi kendisi için alınan danışmanlık için uzman dahi olsa bir başkasının danışmanlık yapmasına olanak sağlamayacaktır. Aksi halde danışman hizmet danışana verilmiş olsa dahi ücretin kendisine ödenmeyeceğini peşinen kabul etmiştir.
 10. Site içerisinde yer alan blog, yorum, soru, sosyal ağ vb modüllerin içinde paylaşılan hususların her türlü sorumluluğu bunu paylaşan kişiye/kullanıcıya aittir. Bu konuda Siteye hiçbir sorumluluk yüklenemez. Bu nedenle sitenin bir zarara uğraması ya da hukuki risk altına girmesi halinde tüm sorumluluğun kendinde olacağını danışman peşinen ve gayrı kabulü rücü olarak taahhüt etmiştir.
 11. Danışman, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, ülke çapında veya uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek ya da yalnızca diğer bir kullanıcıyı rahatsız edecek bir durum yaratan ya da bu durumlardan herhangi birini teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici, ahlaka ve sitenin amacına aykırı bilgi yayımlayamaz, satamaz ve iletemez.
 12. Danışman; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder.
 13. Danışmanlar danışanlar ile yaptıkları görüşmeleri gizli tutmakla mükelleftir. Bu durum, ancak, danışanın planlı olarak kendisine ya da bir başkasına zarar vermesi söz konusu olduğunda, devam eden bir çocuk istismarı mağduriyeti bulunması veya çocuk istismarı uygulayan kişi olduğu anlaşıldığı durumlarda geçersiz kalır ve danışman bu durumu siteye de bildirerek gerekli gördüğü kurum ve kişilerle paylaşma noktasında karar vermelidir.
 14. Danışmanlar görüşmeleri hiçbir şekilde kayıt altına almayacaklarını peşinen kabul etmişlerdir.
 15. Herhangi bir geçerli mazereti olmadan randevu saatinde yönlendirmelere cevap vermemesi halinde danışman haklarını kaybettiğini ve ücret hakkı da bulunmadığını peşinen kabul etmiştir. Bu durumun birden çok kez gerçekleşmesi durumunda site danışmanın görünürlüğünü askıya almak, ilan dışı bırakmak ve ücretten kesinti yapmak dahil tüm tasarruflarda bulunma hakkını elinde bulundurmakta olup danışman da bu durumu peşinen kabul etmiştir. (Sözleşmenin 3. Kısmındaki haklar saklıdır)
 16. Danışman danışmanlık vermek için kendi alt yapısını uygun hale getirme sorumluluğunda olup danışman için internet kesintisi, cihaz arızası, elektrik kesintisi gibi hususlar geçerli bir mazeret olarak sayılmayacaktır.
 17. Temsil yetkisinin Danışman tarafından iptal edilmesi halinde Site, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Danışman üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.
 18. Danışman, iletişim bilgilerini kullanıcılar ile paylaşırsa doğabilecek tüm zarar ve istenmeyen durumlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
 19. Danışman, sonucu can ve mal kaybına yol açan veya Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil eden tüm fiillerden şahsen sorumludur. Danışmanın işbu sözleşmede belirlenen koşullara uymamasından dolayı kendilerine veya diğer kullanıcılara gelebilecek zararlardan Site sorumlu değildir.
 20. Platformla ilişiği kesilen danışmanlar, mevcut danışanlarıyla olan süreçleri tamamlanana kadar ana sayfada görünmese bile hizmet vermeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi halde danışman sözleşmenin 3. Bölümünün c bendi uyarınca belirlenen tutarı ödemeyi peşinen kabul etmiştir.
 21. Site dilediği zaman dilimi içerisinde içerik, grafik ve tasarım geliştirme ve güncelleme yapabilme hakkına sahiptir. Site ayrıca kullanılan özellikleri değiştirme, kaldırma veya yeni özellikler ekleme hakkına sahiptir.
 22. Site programın yayınını bakım ve güncelleme amaçlı herhangi bir zaman diliminde geçici olarak durdurabilme ve öncesinde haberdar etmek üzere tamamen durdurabilme hakkını elinde tutar. Yazılım ürününe, beraberindeki basılı malzemelere ve yazılım ürününün (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yazılım ürününe eklenmiş her türlü görüntü, fotoğraf, canlandırma, video, ses, müzik, metin ve mini uygulama ile gelişen teknolojiler nedeniyle meydana gelen yeni kayıt sistemleri de dahil olmak üzere) bütün kopyalarına ait tüm tasarruf ve telif hakları Site’ye aittir.
 23. sayedraterapi.com yazılımının tüm hakları Site’ye aittir. Kullanılmış olan tasarım, grafik ve içerik kopya edilemez. Hiçbir şekilde izinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve pazarlanamaz. Aksi halde Türk Ceza Kanununun Bilişim Suçları başlığı altında düzenlediği ilgili kanun ve hükümler uygulanacaktır. Bu gibi kural ihlalinde bulunduğu belirlenen danışmanların kullanım haklarının iptali, Sitenin inisiyatifindedir.
 24. Danışmanlar; tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara, toplumun belli bir kesiminin değerlerine aykırı içeriğe sahip hizmet, mesaj, fotoğraf, metin paylaşımını site kanalıyla yapamaz.
 25. Danışmanların kullanıcılara vereceği zararlar, Danışmanlar tarafından karşılanacaktır ve Site’ye rücu edilmeyecektir.
 26. Danışman, hizmetin sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; internet sitesinin Danışman ve diğer kullanıcılar arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesinin tarafı olmadığını ve Mesafeli Satış Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Danışman, sitenin satışa sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına danışanlardan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, siteyi temsilci olarak atadığını kabul etmektedir.
 27. Danışman başka bir sitede de aynı hizmeti vermesi halinde gerek daha önce hizmet verdiği diğer siteden bu siteye danışan yönlendirmesi yapmayacağı gibi bu siteden hizmet almaya başlayan hiçbir danışanı başka bir siteye yönlendirmeyecektir. Danışman kendi dahli dışında böyle bir durumla karşılaşması halinde de danışanı işbu sözleşmenin tarafı olan siteden hizmet almaya davet edecek aksi halde kendisi bu danışana hizmet vermeyecektir. Yine danışman danışanları başka bir mecraya ya da özel görüşmeye yönlendirmeyecektir.

 27.a. Platformda hizmet veren tüm uzmanlar danışanların siteye ait olduğunu peşinen kabul ederler. İyi niyeti korumak adına uzmanlara sosyal medya hesapları üzerinden ulaşan tüm kullanıcılara kendisini hangi platformdan bulduklarını sormalıdır. Uzmanlar, her halükarda platforma ait olduğu bilinen kullanıcılarla platform dışında para tahsilatı yapamazlar. Uzmanlar, tüm para tahsilatlarının site üzerindeki pazar yeri sanal posu üzerinden kredi kartıyla yapılacağını ve kullanıcıları her halükarda ödeme için siteye yönlendireceğini ve site dışarısında hizmet vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu maddeyi ihlal eden uzmanlar 80.000 TL ceza-i şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 28. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü uygulanamaz veya geçersiz addedilirse, bu geçersizlik sadece bu durum ile sınırlandırılır ve sözleşmenin geri kalan kısmı tamamen geçerliliğini korur.

3- ÜCRET

 1. Danışman sitedeki ücretini belirlemekte özgürdür. Ancak danışman başka sitelerde aynı hizmet için belirlediği ücretlendirmeden farklı bir ücret belirlemeyeceğini peşinen taahhüt ve kabul eder.
 2. Site danışmandan kayıt ücreti almayacak olup buna karşılık olarak sitenin faaliyetinin artması ve görünürlüğü için yapılacak kampanya ve sponsorluklar nedeniyle danışmanın belirlediği ücretlerdeki indirimleri danışman peşinen kabul etmiştir. Site bu durumu danışman aleyhine ve eşitsizlik yaratacak şekilde kullanmayacak olup danışman da bu şekilde hizmet satın alan danışana danışmanlık vermediği takdirde 10.000 TL cezai şart ödemeyi peşinen kabul etmiştir. Böyle bir durumun tekrarı halinde de danışman 25.000 TL cezai şart ödemeyi peşinen kabul etmiştir.
 3. Mücbir sebep hali dışında hizmet satın alan danışana danışmanlık yapmaması halinde danışman siteye danışmanlık ücreti kadar tutarı ödemeyi peşinen kabul etmiştir. Böyle bir durumun tekrarı halinde de danışman 25.000 TL cezai şart ödemeyi peşinen kabul etmiştir.
 4. Siteye kullanıcı tarafından yatırılan ücretten vergi ve komisyon kesintisi sonrası kalan tutara göre danışman tarafından düzenlenen makbuz uyarınca ödeme danışmanın hesabına yapılacaktır.
 5. Site makbuz düzenleyen danışman hesabına ödeme yapmakla mükellef olup makbuz sahibine ödemeyi yapmakla sitenin ödeme borcunun kalmadığını hizmet veren danışman peşinen kabul etmiştir. Hizmet veren danışmanın makbuz sahibi olmaması nedeniyle oluşacak ihtilaflardan site sorumlu değildir.
 6. Sitenin komisyon ücreti danışmanın danışmanlık ücreti için danışanın yatırdığı tutarın %25 olup bu tutara KDV dahildir.

4- MÜCBİR SEBEP

 1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar bu sözleşmeden ve projeden kaynaklanan taahhütlerinin herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar taraflar açısından gecikme ve ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve tarafların gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir. Mücbir sebeplerden birinin oluşması durumunda, bir taraf diğer tarafa 15 (onbeş) gün içinde herhangi bir yolla bildirimde bulunarak Sözleşme hükümlerini askıya alabilir, mücbir sebep halinin üç aydan fazla sürmesi halinde ise taraflar sözleşmeyi feshedebilirler.

5- DİĞER HÜKÜMLER

 1. Bu sözleşmede yer almayan tüm ihtilafların çözümü Türk Borçlar Kanunu ve ilgili tüm mevzuat hükümleri uyarınca çözüme kavuşturulacaktır.
 2. İşbu sözleşmede belirlenen her bir maddeye aykırılık nedeniyle sözleşme aykırılığı yapan için sözleşmenin feshi sonucunu doğuracak olup bu konuda fesih yetkisi aykırılığa uğrayan taraftadır.
 3. Bu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Adana Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir.
 4. Bu sözleşme alıcının sisteme üye olduğu tarihten itibaren üyeliğini sonlandırana kadar geçerlidir.